Πολιτική Προστασίας


Όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται σύμφωνα πάντα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμο (Προστασία του Ατόμου 138(Ι) του 2001 και 37(Ι) του 2003). Σε όλα τα πιο κάτω τμήματα αυτής της πολιτικής, το όνομα «Auto Trader» αναφέρεται επίσης στις συναφή ιστοσελίδες Bike Trader και Boat Trader.

Ζητούμενα Στοιχεία / Πληροφορίες

Διαφημίσεις Διαδικτύου

Για να τοποθετήσετε μια διαφήμιση στην Ιστοσελίδα μας κατευθείαν ή μέσω των παρεχόμενων εφαρμογών iOS και android, θα πρέπει να εγγραφείτε. Για αυτό το σκοπό ζητάμε τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, ημερομηνία γεννήσεως, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση ταχυδρομείου και ταχυδρομικό κώδικα. Πρέπει επίσης να δώσετε τα στοιχεία πληρωμής και τα στοιχεία εγγραφής του οχήματός σας. Οι καταχωρηθέντες έχουν επίσης την επιλογή να δώσουν τα ακόλουθα στοιχεία: τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό-κινητό), ημερομηνία ανανέωσης ασφάλειας οχήματος, τη μάρκα και το μοντέλο των οχημάτων που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα μας. Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων πληρωμής, όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης.

Αναζήτηση Οχημάτων

Η διαδικασία αναζήτησης οχημάτων είναι απλή. Απλά επιλέγετε μερικά από τα κριτήρια με τα οποία επιθυμείτε να πάρετε αποτελέσματα όπως: μάρκα, μοντέλο και τιμή.

Χρήση Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που εσείς παραχωρείτε σε αυτή την Ιστοσελίδα μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες του ομίλου «Auto Trader». Κατά την εγγραφή σας, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας μέσω των οποίων μπορείτε να μαθαίνετε λεπτομερώς τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην Ιστοσελίδα και υπηρεσίες από τρίτες εταιρείες που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Έχετε τη δυνατότητα να αποφύγετε την παραλαβή όλων ή οποιωνδήποτε πληροφοριών δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε κατά την εγγραφή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες μέσω διαφημιστικών καμπανιών. Να είστε σίγουροι πως αυτό θα γίνεται πάντα με τη δική σας συγκατάθεση και θα διαλέγετε επίσης αν επιθυμείτε οι πληροφορίες να δύνανται να μοιραστούν με τρίτους.

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφαλής αποθήκευση των πληροφοριών που μας παρέχετε, αποθηκεύονται με ασφάλεια. Για αυτό το λόγο δύναται να σας ζητηθεί κατά καιρούς απόδειξη της ταυτότητας σας προτού επιτραπεί η πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία.

Για σκοπούς πρόληψης ή διερεύνησης αξιόποινων πράξεων, και/ή σύλληψης ή δίωξης των παραβατών, υπάρχει η περίπτωση να μοιραστούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με την Αστυνομία, άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στον τομέα ή με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς, σύμφωνα πάντα με τη σχετική νομοθεσία. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι δημόσιες αρχές, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εταιρείες χρηματοδότησης, οι εταιρείες διαφήμισης και προώθησης οχημάτων και/ή άλλοι φορείς. Οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ με αυτό τον τρόπο για σκοπούς προώθησης στην αγορά(marketing).

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε καθώς επίσης και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες που κατέχουμε. Για περαιτέρω πληροφορίες και απορίες παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.

Από καιρό σε καιρό δύναται να γίνονται τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές στην παρούσα πολιτική. Οι οποιοσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή την Ιστοσελίδα έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις πληροφορίες που συλλέγουμε.

Διαφημίσεις στην Ιστοσελίδα μας

Ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δίνεται μαζί με τα στοιχεία διαφήμισης οχήματος θα δημοσιεύονται μαζί με τη διαφήμιση κατά τη διάρκεια εμφάνισης αυτής στην Ιστοσελίδα, έτσι ώστε να μπορούν οι πιθανοί αγοραστές να επικοινωνήσουν με τον πωλητή. Ο ταχυδρομικός κώδικας ζητείται προκειμένου να παρέχει μια τοποθεσία σε κάθε όχημα στη βάση δεδομένων μας, επιτρέποντας έτσι τους πιθανούς αγοραστές να εντοπίζουν τα οχήματα προς πώληση ανάλογα με την τοποθεσία που βρίσκονται ή που επιθυμούν να κάνουν τη συναλλαγή.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της επεξεργασίας πληρωμής. Η εταιρεία δεν αποθηκεύει ούτε και διατηρεί αρχείο των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας των μελών/χρηστών της Ιστοσελίδας.

Όλες οι πληροφορίες που δίνετε για τη διαφήμισή σας στην Ιστοσελίδα μας πρέπει να διασφαλίζονται τόσο από την πολιτική απορρήτου μας, αλλά και από τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμο. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα δίνονται σε τρίτους, μόνο στην περίπτωση όπου το πακέτο διαφήμισης που έχετε επιλέξει μας δίνει τη σχετική εξουσιοδότηση. Στα διαφημιστικά πακέτα που περιλαμβάνουν πρόσθετα οφέλη, η συμφωνία σας με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις περιλαμβάνει επίσης και τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας από τρίτα πρόσωπα για να λάβετε αυτά τα πρόσθετα οφέλη, με την επιφύλαξη πάντα ότι σας προσφέρεται η δυνατότητα να μην αποδεχθείτε τις παροχές αυτές.

Αναζήτηση Οχημάτων

Ο λόγος για τον οποίο ζητούνται η διεύθυνση και άλλες πληροφορίες για οποιοδήποτε αυτοκίνητο είναι για να υπάρχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Η καταχώρηση της διεύθυνσης μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πιθανούς αγοραστές ακριβέστερα αποτελέσματα σε σχέση με την αναζήτησή τους, και όχι τυχαία οχήματα από όλη τη χώρα.

Αριθμοί Εγγραφής Οχημάτων

Η Ιστοσελίδα μας δεν θα εμφανίζει και δεν θα αποκαλύπτει τις πινακίδες με τους αριθμούς των οχημάτων στα αποτελέσματα αναζήτησης και σε καμία περίπτωση οι αριθμοί εγγραφής οχημάτων δε θα εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, παρά μόνο στις φωτογραφίες.

Εγγραφή

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ζητείται για να αποστέλλεται στον χρήστη που έχει μόλις εγγραφεί ο κωδικός πρόσβασής του, δίνοντάς του ταυτόχρονα πρόσβαση στα στοιχεία της εγγραφής του. Μετά από αυτή τη διαδικασία, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή, έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώνει τα στοιχεία του ή να αλλάζουν μερικές επιλογές του λογαριασμού του όπως το αν επιθυμεί να λαμβάνει ανακοινώσεις από την Εταιρεία μας ή από άλλα επιλεγμένα τρίτα πρόσωπα. Οι υπόλοιπες πληροφορίες εγγραφής ζητούνται για τους πιο κάτω λόγους.

1. Για να μπορέσετε να προσελκύσετε ένα αριθμό επισκεπτών χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης για να δημιουργηθεί σχετικό υλικό στην Ιστοσελίδα καθώς επίσης και για λόγους ενθάρρυνσης των διαφόρων εταιρειών της βιομηχανίας των οχημάτων να τοποθετούν διαφημίσεις των οχημάτων τους στην Ιστοσελίδα μας.

2. Για να παρέχουμε στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας τη δυνατότητα να ενημερώνονται μηνιαία μέσω του ηλεκτρονικού ενημερωτικού μας δελτίου όπως επίσης και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα και προσφορές από επιλεγμένα τρίτα πρόσωπα, για τις οποίες οι χρήστες/επισκέπτες ενδεχομένως να ενδιαφέρονται κατά την κρίση της εταιρείας μας. Οι πληροφορίες που μας παρέχει ο χρήστης στην εταιρεία μας βοηθούν στην καλύτερη στόχευση των ενημερωτικών δελτίων και προσφορών που θα λαμβάνει με τη συγκατάθεσή του πάντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Για να ειδοποιείται ο χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, όταν ένα συγκεκριμένο όχημα εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας για πώληση.

4. Για να περιορίζεται ο αριθμός επιλογών στην φόρμα αναζήτησης οχημάτων και έτσι να εκτελείται γρηγορότερα η διαδικασία αναζήτησης. Με αυτό τον τρόπο μειώνουμε το φορτίο που διαχειρίζεται η μηχανή αναζήτησης και κατ’ επέκταση η ιστοσελίδα μας σε περιόδους έντονης δραστηριότητας.

5. Για την υποστήριξη της υπηρεσίας «Μήνυμα στο Κινητό», με την οποία οι χρήστες δύνανται να αποστέλλουν στοιχεία των οχημάτων προς πώληση σε κινητά τηλέφωνα.

Χρήση “Cookies”

Με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας δημιουργούμε ένα "cookie" ή ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας και τις ρυθμίσεις σας, έτσι ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδας μας.

Εάν το λογισμικό πλοήγησης του Διαδικτύου σας είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να δέχεται την αποθήκευση των αρχείων cookies, τότε μας δίνεται η δυνατότητα να σας παρέχουμε λειτουργίες που θα σας εξοικονομούν χρόνο όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας επανηλειμμένα, όπως οι παρακάτω:

1. την ικανότητα να συμπληρώνεται αυτόματα η φόρμα αναζήτησης με το ταχυδρομικό κώδικα σας, ευκολύνοντας έτσι την μετέπειτα αναζήτηση
2. ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα πεδία των προχωρημένων ρυθμίσεων αναζήτησής μας.
3. άμεση ενημέρωση σχετικά με τις διαφημίσεις που δυνατόν να έχετε τοποθετήσει στο παρελθόν στην Ιστοσελίδα μας. Το αρχείο «cookie» θα επιτρέψει επίσης στην Ιστοσελίδα μας να γνωρίζει καλύτερα τι σας ενδιαφέρει με βάση τις σελίδες που επισκέπτεστε και τις ενέργειες που κάνετε. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημίσεις που θα εμφανίζονται σε σας θα είναι πιο σχετικές, και ότι είναι πιο πιθανό να λαμβάνεται πολύ σημαντικά μηνύματα και προσφορές βασισμένες μόνο στα ενδιαφέροντά σας, αν έχετε συναινέσει στο να ακούσετε από εμάς.

Αν στο λογισμικό πλοήγησης του Διαδικτύου σας έχετε ενεργοποιημένη την εγκατάσταση αρχείων «cookie» στον υπολογιστή σας, η Ιστοσελίδα μας είναι επίσης σε θέση να περιορίσει τον αριθμό των περιπτώσεων που εκτίθεστε σε ορισμένες διαφημίσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας (όπως banners και pop-up παράθυρα). Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό θα σημαίνει ότι ποτέ δεν βλέπετε την ίδια διαφήμιση πάνω από δύο φορές κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα cookies στον Πλοηγό Διαδικτύου σας για να τοποθετήσετε μια αγγελία στην Ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies ή για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να τα διαγράψετε ή να αρνηθείτε την εγκατάσταση τους στον υπολογιστή σας, μπορείτε επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.aboutcookies.org/

Η Ιστοσελίδα μας κάνει χρήση των αρχείων «cookies» για τους ακόλουθους λόγους:

1. Για να καταστεί δυνατή η εύκολη και ταχύτερη πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα μας καθώς και η πλήρης χρήση των υπολοίπων υπηρεσιών μας.

2. Για να μπορείτε να περιορίσετε τη συχνότητα εμφάνισης διαφημίσεων και κυρίως των διαφημιστικών pop-up. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο ευχάριστη η πλοήγηση και η χρήση της Ιστοσελίδας μας.

3. Για να μπορείτε να παρακολουθείτε τη σχετική ζήτηση διαφορετικών τύπων οχημάτων στην περιοχή σας. Αυτές οι πληροφορίες μας δίνουν τη δυνατότητα για την καλύτερη στόχευση χρηστών για σκοπούς προώθησης διαφημίσεων σε αυτούς όσον αφορά ειδικούς τύπους οχημάτων.

4. Για να μπορούμε να παρακολουθούμε τη σχετική δημοτικότητα των διαφορετικών τμημάτων της Ιστοσελίδας μας. Κατά συνέπεια, αυτό μας επιτρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην ανάπτυξη εκείνων των τμημάτων της Ιστοσελίδα μας που τυγχάνουν της μεγαλύτερης χρήσης.

Χρήση «Cookies» από Τρίτους

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες από τρίτες διαφημιστικές εταιρείες όπως η Google AdSense για την προβολή διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ο αριθμός τηλεφώνου) σχετικά με τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα μας και σε άλλους δικτυακούς τόπους, ώστε να παρέχει διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και να μάθετε τις επιλογές σας όσον αφορά τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί η υπηρεσία AdSense επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα http://www.google.com/adsense

Χρήση Πληροφοριών από τη Φόρμα Εγγραφής

Κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα μας ζητάμε τη διεύθυνση σας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για τους παρακάτω λόγους:

1. Γνωρίζοντας τη διεύθυνση σας μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις αναβαθμίσεις και τις νέες υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα μας όπως επίσης και διαφημίσεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας νοουμένου ότι έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερωτικά δελτία και διαφημίσεις κατά την εγγραφή σας.

2. Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου χρειάζεται για την υπηρεσία ειδοποίησης μέσω μηνυμάτων SMS για τους τύπους οχημάτων που σας ενδιαφέρουν η οποία θα λειτουργήσει στην επόμενη αναβάθμιση της Ιστοσελίδας μας.

Υβριστικές ή Παραπλανητικές Διαφημίσεις ή Περιεχόμενο

Αν εντοπίσετε, οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα μας ή το περιεχόμενό της ή σε οποιαδήποτε διαφήμιση ακατάλληλες ή ανήθικες εκφράσεις ή/και σχόλια παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση info [at] autotradercy.com

Καταχωρήσεις προς σύγκριση

    Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις προς σύγκριση
    Είσοδος
    Όνομα χρήστη
    Κωδικός πρόσβασης
    Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης; Υπενθύμιση